لطفا صبر کنید....

محاسبات مادرانه

ازش می پرسم روز چندم سیکل پریودته؟

شروع می کنه با انگشتا شمردن و چون کم میاره قاطی میکنه و دوباره می شمره و زیرلب پچ پج می کنه و بالاخره با چهره ای مشعوف از حل مساله میگه: فردا روز شونزدهمه.
من هم تو میکروفون به زهرا منتقل میکنم: فردا روز شونزدهم سیکله. بعد یهو دوزاریم می افته. می گم خوب یعنی امروز روز پونزدهمه دیگه؟
نگاهی می کنه و دوباره می ره سراغ انگشتاش و یه دوری رو اونا می زنه و میگه: نع دیگه، درست گفتم ، فردا شونزدهمه!
نگاه من و لبخند من و صدای خنده ی زهرا رو که می شنوه، سر انگشتا رو ول می کنه و خودش هم می خنده.

همینه که میگن بابا، بی فکرکردن به دیروز، بی نگرانی برای فردا، هوای امروز رو داشته باش. بجای شونزدهمی که هنوز نرسیده، از پونزدهمت استفاده کن تا تموم نشده، تا میشه ازش استفاده کرد.

• این پونزدهم ها تموم شن دیگه برنمی گردن.

 

برای مطالعه ی سایز داستان های مطب کلیک کنید

برای مشاهده صفحه اینستاگرام سونوگرافی نیلو کلیک کنید.

logo-samandehi