لطفا صبر کنید....

اوبلیک از آنچه در واقعیت وجود دارد تا آنچه ما فکر میکنیم!

دوقلوهاش هردو با پا قرار گرفتن و مایل که تو زبون پزشکی میشه «اوبلیک».
میگه خانم دکتر«اوبلیک» یعنی چی؟ میگم یعنی مایل، یعنی صاف قرار نگرفتن.

یاد روزاهای خیلی دور میافتم. اولین روزای دانشکده پزشکی و آناتومی گِری. بعدازظهر کتابخونه‌ی دانشگاه و من و کتایون و یه استخوان بازو تو دستمون و کتاب ضخیم اطلس آناتومی جلو رومون.
امانت گرفتن استخوان برای خوندن آناتومی اون روزا کاری بود شاق و شاخ‌فیل‌شکن. اجازه ی استفاده از استخوان مرده های وطنی رو نمی دادن و تعداد کمی جسد و استخوان برای اموزش وارد میشد که مال اجساد بی نام و نشون هندی بود. تعدادشون کم بود و تعداد ما زیاد. باید تو نوبت می موندیم. استخوانها از فرط گذر زمان و دست به دست شدن شکننده میشدن و نازک. وقتی تو دستت بودن احساس میکردی صاحبش از اون بالا داره نگاهت میکنه و نگرانه که نکنه بشکنیش. استخوان رو تو دستمون میچرخوندیم و سوراخها و شیارها رو با اسمهای تو کتاب تطبیق میدادیم و حفظ می کردیم.

تو کتاب به یه خط روی استخوان اشاره کرده بود و اسمش رو گذاشته شیار اوبلیک. با کتایون روی استخوان تو دستمون پیداش کردیم. محل عبور یه شریان. کانال مانندی محو و ظریف. مثل رد پای یه رود کم آب و باریک. معنی اوبلیک رو نمی دونستیم. حوصله ی رفتن و آوردن و گشتن تو لغت نامه ی پزشکی رو هم نداشتیم. خوندن کتاب ترجمه ی فارسی رو هم کسر شان می دونستیم. پس از جامون تکون نخوردیم، هی به اون شیار نگاه کردیم و هی فکر کردیم و هی فکر کردیم و اخر نتیجه گرفتیم «اوبلیک» میشه «محو» و خوشحال و پیروزمند «شیار محو» استخوان بازو رو به اندوخته های جدید و روز به روز بیشترشونده ی مغز دانشجومون اضافه کردیم و هرجا اسم «اوبلیک» دیدیم، « محو» دیدیمش، با اینکه خیلی جاها محو نبود.

چندماه طول کشید تا برحسب اتفاق فهمیدیم معنی «اوبلیک» میشه «مایل» نه «محو». پاک کردن معنی خوددراورده مون و جایگزینی معنی واقعی راحت نبود. کلی طول کشید تا معنی «اوبلیک» تو مغزمون شد«مایل».

ما واقعیت «اوبلیک» رو ندیدیم، از دید خودمون تعبیرش کردیم و تعبیرمون رو جایگزین واقعیت «اوبلیک»کردیم.
کاری که خیلی وقتا تو زندگی میکنیم.

خبر نداریم، نمی ‌شناسیم با ذهنمون تحلیل میکنیم قضاوت میکنیم ،قضاوت رو جایگزین واقعیت میکنیم و خودمون هم باورمون میشه که این واقعیته نه پرداخته ی ذهن ما که ممکنه اشتباه باشه. که ممکنه معناش «محو» نباشه، فقط چون« مایل »قرار گرفته معناش شده «مایل».

محو با مایل خیلی فرق داره، حتی اگه ما محو ببینیمش.

 

برای مطالعه ی سایز داستان های مطب کلیک کنید

برای مشاهده صفحه اینستاگرام سونوگرافی نیلو کلیک کنید.

logo-samandehi