لطفا صبر کنید....

دو سر

دوسر یا دو تصویر؟

موقع اندازه‌گیری جنین صفحه ی مانیتور چهارقسمتی میشه. دوتای بالا مال سر جنینه.
دوتا تصویر مربوط به سر رو که ثبت میکنم با خونسردی برمیگرده رو‌به من و میگه: بچه م دو تا سر داره؟!؟

پناه برخدا! آخه چرا دوتا سر؟ بعد به فرض هم دوتا سر داشته باشه ، اینطور خونسرد؟
دوتایی میخندیم ولی من راستش رو بگم تو دلم حرص هم میخورم از این تعابیر و تفاسیر و خونسردانه پردازش دیده ها.

بهش میگم سر که یه دونه س. خدا کنه « رو » دوتا نباشه.
دورویی رو کاریش نمی شه کرد، نه میشه اندازه گرفت نه میشه درمانش کرد.
و تشکر ویژه ای ازش میکنم که با « دوسر » دیدن جنینش داستان دیگه ای از مطب نوشته شد.

 

برای مطالعه ی سایز داستان های مطب کلیک کنید
برای مشاهده صفحه اینستاگرام سونوگرافی نیلو کلیک کنید.

logo-samandehi