لطفا صبر کنید....

جبال بارز

نام خانوادگی سختی داره: جبال بارزی.

در گیر و دار راه رفتن و خوابیدن روی تخت بحالت غرغر با خودش بلند میگه: فامیلیم ‌خیلی سخته. اینم فامیلی بود جدم انتخاب کرد؟!
می‎گم معنی اش چیه؟
می‎گه هیچی، بی معنی!
می‎گم ‌حتما یه منطقه س.
می‌گه آره، اسم کوهه و زیر لب غرغرکنان یه چیزایی راجع به دبیرستان و درس جغرافی می‎گه. 
کنجکاوی نم‎یذاره و ‌تا آماده بشه زود تند سریع سری به خانم گوگل می‎زنم و ‌می خونم که جبال بارز یه رشته کوه بلند تو جنوب شرق کشورمون بین تالاب جازموریان و کویر شهداده. 
عکساش هم پرشکوه هستن و زیبا. 
اینا رو براش تعریف می‎کنم و وقتی می‎شنوه نام خانوادگیش قراره داستان مطب بشه کلی ذ‌‌وق می‎کنه. قرار میذاریم از این به بعد کلی هم با فامیلیش پُز بده. 

جازموریان برای من یعنی سامیه و مهدیه و بچه های جازموریان.

شهداد برای من یعنی کلوتهای کوتاه و بلند شناور در غروب کویر، با کلی خاطره ی ناب .نام این رشته کوه بین این دوتا رو تابحال نشنیدم که سنگینیِ این نشنیدن هوار می‌شه به کوله‌بار پُر از نشنیده‌های دیگه از ایرانم. تا شاید باری دیگه باز هم به دلیلی، زلزله ای ، سیلی ، غرغر مامان بارداری ، نامی دیگه از جایی زیبا از ایرانم به گوشم بخوره، جایی که دیگه اون زمان شاید برای دیدنش خیلی دیر باشه.

برای مطالعه ی سایز داستان های مطب کلیک کنید

برای مشاهده صفحه اینستاگرام سونوگرافی نیلو کلیک کنید.

logo-samandehi