لطفا صبر کنید....

فیبروم در بارداری

فیبروم یک یافته ی غیرطبیعی در زمان بارداری نیست.

فیبروم ها گاهی خیلی بزرگ هستند و باعث می شوند حجم رحم بزرگ شود. وجود فیبروم ها حتی اگر خیلی بزرگ باشند یا در بارداری بزرگتر هم شوند. اما معمولا در دیواره های بیرونی رحم رشد می کنند و به سمت احشای خود مادر فشار وارد می کنند.

اما خبر خوب اینکه این نوع از فیبروم ها برای خود جنین خطری ندارند.

 

logo-samandehi