لطفا صبر کنید....

ساک بارداری

در هفته های ابتدایی بارداری سونوگرافی ها با تمرکز بر رویت ساک بارداری و شنیدن ضربان قلب هست.

فتال پل یا قطب جنین یا ضربان قلب در حدود هفته ی 6 با سونوی واژینال قابل رویت خواهد بود.

گاهی تخمک گذاری ها مرتب انجام نشده و در نتیجه تشخیص دقیق هفته ی بارداری مشکل می شود. مادر ممکن است در یکی دو سونوگرافی اولیه با عدم رویت ساک بارداری یا عدم شنیدن ضربان قلب مواجه بشود.

پس با یک بار سونوگرافی درمورد حیات جنین نمی شود حکم قطع صادر کرد.

در هفته های اولیه صبور باشید و طبق نظر پزشک متخصص زنان در هفته های متوالی برای سونوگرافی اقدام کنید.

logo-samandehi