لطفا صبر کنید....

جفت سرراهی

لبه ی تحتانی جفت نسبت به دهانه رحم باید 2 سانتی متر فاصله داشته باشد. هر جفتی که در دیواره جلویی قرار دارد الزاما جفت سرراهی نیست. بصورت تخصصی و کامل در این مورد از زبان خانم دکتر فاطمه مهتاب قربانی ببینید و بشنوید.

logo-samandehi