لطفا صبر کنید....

بهترین زمان انجام غربالگری اول

بهترین زمان انجام سونوگرافی غربالگری اول بین هفته 12 تا 13 است.

زمان در این زمان به خوبی شکل گرفته است و اندام های جنین را می شود در سونوگرافی مشاهده کرد.

حرکات جنین هم در درون رحم و همچنین دیدن معده قابل مشاهده است و بعضی از ناهنجاری های جنینی در این زمان قابل تشخیص است بنابراین اگر لزومی ندارد بهتر است صبر کنید تا هفته 12 تمام شود و بعد از آن برای انجام سونوگرافی آنومالی اول اقدام کنید.

فشار شریان های رحمی هم یکی دیگر از فاکتورهایی که در آنومالی غربالگری مرحله اول قابل اندازه گیری است.

توضیحات خانم دکتر فاطمه مهتاب قربانی را در این مورد ببنید و بشنوید.

برای مشاهده سایر مطالب آموزشی کلیک کنید.

logo-samandehi