لطفا صبر کنید....

بند ناف تک شریانی

بند ناف تک شریانی یکی از موضوعاتی است که در جریان غربالگری ها و سونوگرافی های روتین بارداری مشخص می شود. در هر بارداری دو شریان و یک ورید مسئول نقل و انتقالات مواد غذایی و خون به جنین هستند و گاهی به جای دو شریان، یک شریان وجود دارد و این موضوع در این ویدئو بصورت کامل توضیح داده شده است.

شریان ها مسئول بردن مواد زائد از جنین به مادر و ورید مسئول آوردن اکسیژن و موادغذایی از مادر به جنین است.

گاهی تک شریانی بودن جنین یکی از دلایل فرعی سندروم داون می تواند باشد.

در اینصورت باید اکوی قلب جنین و ریسک سندروم در آنها بررسی شود.

درصورتیکه تک شریان باشد، به این معنا نیست که خونرسانی به جنین ضعیف است.

تک شریانی بودن جنین درصورتیکه هیچ عامل مشکوک دیگری مشاهده نشود، هیچ مشکلی برای جنین ندارد.

توضیحات کامل خانم دکتر فاطمه مهتاب قربانی را در این مورد ببینید و بشنوید.

 

برای مشاهده سایر مطالب آموزشی کلیک کنید.

logo-samandehi