لطفا صبر کنید....


گریدینگ جفت، یکی از فاکتورهای گزارش شده در سونوگرافی های بارداری است که در واقع میزان خونرسانی کافی به جنین رو کنترل می کند.معمولا تا هفته 18 گرید صفر برای جنین گزارش می شود. در هفته های 18 تا 29 سطح کوریونی شروع به دندانه دار شدن، می کند و ممکن است آهکی شدن های خفیف ایجاد شود. هفته 30 تا 38 دندانه دار شدن های بالای جفت بیشتر می شود. صحبت های خانم دکتر فاطمه مهتاب قربانی را در این مورد ببینید و بشنوید

 

برای مشاهده سایر مطالب آموزشی کلیک کنید.در غربالگری دوم اندازه گیری سطح آلفافیتاپروتئین خون جنین است. این موضوع وقتی اهمیت دارد که با اگر این عدد بالا باشد با بالا بودن ریسک بیماری های ستون فقرات و سیستم اعصاب مرکزی همراه باشد.

به این معنا که در طول زمان تشکیل ستون مهره ی جنین، اتصال قسمت های مختلف با مشکل مواجه هستند و کانال نخاعی به بیرون راه پیدا کند.

که در انواع شدید آن، مننگوسل هست یا فلج های اندام و پاچنبری را موجب می شود.

بررسی ستون فقرات در کسی که سطح آلفافیتاپروتئین خونش بالا باشد بسیار بسیار حائز اهمیت است و سونوگرافی سه بعدی کمک شایانی برای بررسی این موضوع می کند.

بطن مغز و بررسی بخش های مختلف هم در این موارد با دقت بسیار زیادی بررسی می شود.

بالا بودن میزان NTD همیشه به معنای ناهنجاری های ستون فقرات نیست اما هشداری جدی برای بررسی های دقیق تر و سونوگرافی و پیگیری بیشتر است.

صحبت های خانم دکتر فاطمه مهتاب قربانی را ببینید و بشنوید.

برای مشاهده سایر مطالب آموزشی کلیک کنید.

 غربالگری اول، اجباری است چرا که باتوجه به قوانین اسلامی کشور ما برای صدور اجازه سقط قانونی بررسی بعضی از ناهنجاری های جنینی فقط تا سن خاصی امکانپذیر است. پس توصیه می کنیم که حتماحتما طبق وقت دقیق برای انجام غربالگری ها اقدام کنید.

نوزده هفته و یک روز زمانی هست که مراجع قانونی ، اجازه ی سقط صادر می کنند و همین موضوع باعث شده هست که غربالگری مرحله دوم تا هفته ی 17 تا 18 انجام می شود.

طبق لیستی که قانون مشخص کرده است بعضی مشکلات قلبی، ناهنجاری های اندام و مشکلات کلیوی و مشکلاتی که باعث عسر و حرج جنین خواهد شد، مواردی هستند که بر اساس آنها گواهی سقط صادر می شود.

ویدئو را کامل ببینید و سپس برای پیگیری مسائل با پزشک زنانتان در ارتباط باشید.

برای مشاهده سایر مطالب آموزشی کلیک کنید.


logo-samandehi