لطفا صبر کنید....


بارها پیش می آید که جنین در اوایل بارداری بین هفته های هفت تا هشت ضربان ندارد و به این موضوع سقط مکرر جنین می گوییم. در مورد سقط قانونی جنین قبلا توضیح داده ایم. کلیک کنید.

طبق باورهای فعلی یک سقط را بررسی دقیق نمی کنند و این موضوع یکی از چالش های عجیب ما است.

علت سقط جنین در اوایل بارداری، می تواند عوامل مادری یا عوامل جنینی باشد.

عوامل مادری مشکلات هورمونی یا مشکلات انعقاد خونی و… می تواند باشد.

عوامل جنینی مثل مشکلات کروموزومی یا آسیب زننده های محیطی میتواند باعث سقط مکرر شود.

صحبت های خانم دکتر فاطمه مهتاب قربانی را ببینید و بشنوید.

برای مشاهده سایر مطالب آموزشی کلیک کنید.غربالگری اول، اجباری است چرا که باتوجه به قوانین اسلامی کشور ما برای صدور اجازه سقط قانونی بررسی بعضی از ناهنجاری های جنینی فقط تا سن خاصی امکانپذیر است. پس توصیه می کنیم که حتماحتما طبق وقت دقیق برای انجام غربالگری ها اقدام کنید.

نوزده هفته و یک روز زمانی هست که مراجع قانونی ، اجازه ی سقط صادر می کنند و همین موضوع باعث شده هست که غربالگری مرحله دوم تا هفته ی 17 تا 18 انجام می شود.

طبق لیستی که قانون مشخص کرده است بعضی مشکلات قلبی، ناهنجاری های اندام و مشکلات کلیوی و مشکلاتی که باعث عسر و حرج جنین خواهد شد، مواردی هستند که بر اساس آنها گواهی سقط صادر می شود.

ویدئو را کامل ببینید و سپس برای پیگیری مسائل با پزشک زنانتان در ارتباط باشید.

برای مشاهده سایر مطالب آموزشی کلیک کنید.


logo-samandehi