لطفا صبر کنید....

دوغ گازدار نمک ندار!

خوش اخلاق ها انرژی خوبشون رو در زمان انتظار از اون ور دیوار هم روونه میکنن طرفم. میشه شنیدشون با صدای آروم و شاد و بدون اینکه صورتشون رو ببینی میتونی تجسمشون کنی. همه ی خوش اخلاق ها بخاطر اون لبخند و ارامش مثل هم خوشگلن، رنگ هم دیگه‌ن، صورتی کمرنگ یا ابی رنگ آسمون.
وقتی میاد تو با همون سلام اول میفهمم یکی از اون خوش اخلاق هاس. تماس چشمی اول موقع سلام مثل یه پنجره‌س که از توش سرک میکشی اون تو توهای دل. همون اول تکلیفت معلوم میشه که با هم چند چندین.

پسرکش یه وری خوابیده. به مامان میگم برگرد اون وری و با دستم اشاره میکنم. برمیگرده رو دست چپ و میگه من رو دست چپ که میخوابم خیلی اذیت میشم. میگم ای وای، پس برگرد نخواب اون وری. میگه نه، دست چپ و به سمت راستش اشاره میکنه.

دوتایی میخندیم و من مثل همیشه از اینکه یه نفر دیگه هم مثل منه و با چپ و راست مشکل داره ذوق مرگ میشم. پسرک خوش اخلاقش هم شناور تو استخر کوچیکش از سمت چپ دل مامانش به یه لبخند مهمونمون میکنه.

پیتزا با دوغ!

بهش میگم پسرکت چی خیلی دوست داره؟ اسمش رو بیاریم دهنش اب بیفته شاید دهنش رو باز کنه تو ببینی.
میگه پیتزا. خطاب به پسرک تپلی‌اش میگم مامان و بابا میخوان ببرنت پیتزا بخوری و موثر واقع میشه. انگار واقعا دهنش اب میفته. باز و بسته کردن دهنش و بیرون اوردن زبونش انقدر قشنگه که دوتایی غش و ضعف میریم.

یهویی وسط غش و ضعف رفتن مون میگه من دوغ گازدار هم زیاد میخورم. هول میکنم و دستم با پروب رو دلش می ایسته.
حالا پیتزا رو کوتاه اومدم و غر نزدم که ای داد و ای هوار، اخه پیتزا؟! ولی حالا دوغ گازدار رو با پیتزا کجای دلم بذارم؟
میگم چی ی ی ی ؟ دوغ گازدار ؟دوغ گاز دار «نمک ندار »دیگه؟
زودی میگه اره بخدا، نمک ندار.

و دوتایی میخندیم، این دفعه به سوتی من. فکر کنم خواستم قافیه درست کنم که دوغ گازدار بی نمک شد دوغ گاز دار نمک ندار. ولی بد هم نشد. اصلا چرا که نه؟ اون کسی که پیشوند « بی » رو گذاشت قبل از کلمه ها برای منفی کردن، کلمه‌ی ابداعی من رو ببینه حتما بیشتر خوشش میاد. بعد همه میگن حوصله ندار، مزه ندار، چک محل ندار، تربیت ندار، پول ندار… فقط نمی دونم بیمار رو میشه گفت مار ندار، یا نه؟

 

برای مطالعه ی سایز داستان های مطب کلیک کنید
برای مشاهده صفحه اینستاگرام سونوگرافی نیلو کلیک کنید.

logo-samandehi