لطفا صبر کنید....

بند ناف تک شریانی

بند ناف تک شریانی یکی از موضوعاتی است که در جریان غربالگری ها و سونوگرافی های روتین بارداری مشخص می شود. در هر بارداری دو شریان و یک ورید مسئول نقل و انتقالات مواد غذایی و خون به جنین هستند و گاهی به جای دو شریان، یک شریان وجود دارد و این موضوع در این ویدئو بصورت کامل توضیح داده شده است.

توضیحات کامل خانم دکتر فاطمه مهتاب قربانی را در این مورد ببینید و بشنوید.

 

برای مشاهده سایر مطالب آموزشی کلیک کنید.